Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,
věnujte prosím pozornost těmto Obchodním podmínkám a Reklamačnímu řádu. Odesláním své objednávky potvrzujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Odesláním objednávky se Obchodní podmínky a Reklamační řád stávají závaznými pro obě smluvní strany. Smluvními stranami se rozumí na jedné straně zákazník a na straně druhé firma Jaroslav Musil.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením§ 1751 odst.1 zákona č.89/2012 (Občasnký zákoník) a jsou platné pro nákup zboží v e-shopu www.uzlatehoretrivra.cz, jehož provozovatelem je Jaroslav Musil, se sídlem: Pesvice 20,  431 11  Pesvice, pošta Jirkov,  IČO: 72578327  (dále jen prodávající) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím tohoto e-shopu.
Znění těchto obchodních podmínek může prodávajcí kdykoli měnit či doplňovat.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástní kupní smlouvy – jsou přílohou e-mailu Potvrzení objednávky. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Cena zboží, objednávka a uzavření kupní smlouvy

Katalog zboží a ceny zboží

Zboží vyobrazené v katalogu e-shopu je seznamem zboží nabízeného k prodeji. Ceny uvedené u zboží jsou platné v okamžiku objednání zboží a jsou uvedeny včetně příslušné daně z přidané hodnoty. Prodávající je plátcem DPH, evidovaným pod číslem CZ7202062450. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Webové stránky prodávajícího obsahují informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno na území České republiky.
Ceny v e-shopu a ceny v kamenných prodejnách se v některých případech mohou lišit.

Obrázky přiřazené k jednotlivým produktům v katalogu jsou informativního charakteru, zboží  se může v některých případech od obrázku lišit (např. při změnách jednotlivých receptur či změnách obalů). Stejně tak barva produktu na obrázku v počítači zákazníka nemusí vždy přesně odpovídat barvě produktu ve skutečnosti. Na přesnou specifikaci produktu je zákazník oprávněn se dotázat na e-mailové adrese prodávajícího. Obrázky i popisky jsou průběžně aktualizovány, prodávající si vyhrazuje právo na neaktualizovaný popis či obrázek.

Dostupnost zboží

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží v katalogu. Zboží je naskladňováno několikrát denně a může se v ojedinělých případech stát např., že se jedná o zboží, které v jednom okamžiku objedná / nakoupí, a to jak v tomto internetovém nebo v jednom z kamenných obchodů provozovatele, více zákazníků a může být tedy doprodáno. Ze stejného důvodu může nastat výpadek zboží u výrobců či dovozců. Pokud k tomuto dojde, jsou objednávky vykrývány postupně podle pořadí přijetí a kupující je o tomto informován e-mailem nebo telefonicky.

U každé položky v katalogu je uvedana dostupnost zboží – skladem, do 24 hodin, do 48 hodin nebo do 7 dnů.

Vysvětlení pojmů:

 • „SKLADEM“ - zboží je skladem v okamžiku aktualizace (minimálně 1x denně) a je možné jej ihned dodat zákazníkovi
 • „DO 24 HODIN“ - zboží je možné naskladnit od výrobce či dovozce do druhého pracovního dne a následně jej dodat zákazníkovi.
 • „DO 48 HODIN“ - zboží je možné naskladnit od výrobce či dovozce do dvou pracovních dnů a následně jej dodat zákazníkovi.
 • „DO 7 dnů“ - zboží je možné nasladnit od výrobce či dovozce do 7 pracovních dnů a následně jej dodat zákazníkovi.
 • „3-4 týdny” – zboží je možné naskladnit v uvedeném časovém rozmezí a následně jej dodat zákazníkovi

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

K uskutečnění objednávky není nutná registrace kupujícího. Kupující má však možnost se v e-shopu zaregistrovat pro zjednodušení dalšího objednávání. Při registraci je kupující povinen uvádět správné a pravdivé informace. Přístup na uživatelský účet je chráněn jménem a heslem. Kupující je povinen zachovat o údajích přístupu k účtu mlčenlivost a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinosti ze strany kupujícího. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího a to v případě, že jej kupující déle než 365 dní nevyužívá. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách www.uzlatehoretrivra.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 Občanského zákoníku se nepoužije. 

Objednávka kupujícího je pouze návrhem kupní smlouvy. Rekapitulace objednávky zaslaná na e-mail kupujícího v okamžiku odeslání objednávky není potvrzením o přijetí objednávky. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím (e-mail Přijetí objednávky).  Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se objednávka stává pro obě strany závaznou.

Objednávka je učiněna vložením zboží do nákupního košíku e-shopu, řádným a pravdivým vyplněním všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a následným odesláním formuláře.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami i Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (hmotnost a množství zboží, rozměr zboží, výše kupní ceny a předpokládané náklady na dopravu) navrhnout rozdělení zboží z jedné objednávky do několika zásilek a požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku kupujícího odmítnout, a to v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho nákupní cena výrazně změnila a tato skutečnost nebyla prodávajícímu v okamžiku doručení objednávky známa. Prodávající také může odmítnout objednávku zákazníka, který dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu. Prodávající o zrušení objednávky kupujícího informuje e-mailem.

Kupující odesláním objednávky souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Způsob platby, dodání a převzetí zboží

Způsob platby (Česká republika)

Při vyplňování objednávkového formuláře má kupující možnost vybrat si z následujících způsobů platby:

Dobírkou 30 Kč
Bankovním převodem předem zdarma
GoPay Online - platební kartou nebo bankovní převodem. Způsob si vyberete v dalším kroku. zdarma
V hotovosti při převzetí Platí při osobním odběru v jednom z našich obchodů. zdarma

Způsob platby (Slovensko)

Při vyplňování objednávkového formuláře má kupující možnost vybrat si z následujících způsobů platby:

Dobírkou zdarma
Bankovním převodem předem zdarma

K prodávaném zboží  je k vždy vystaven daňový doklad, resp. faktura.

Dodání zboží a cena dopravy

Při vyplňování objednávkového formuláře má možnost si kupující  vybrat z následujících způsobů dodání objednaného zboží:

 • osobní odběr – v jednom z obchodů U Zlatého retrívra v Jirkově nebo v Chomutově. Zboží bude připraveno k vyzvednutí s daňovým dokladem, platba je možná pouze v hotovosti.
 • přepravní služba – zásilky do 30 kg jsou doručovány prostřednictvím přepravní služby DPD Private. Zásilky nad 30 kg jsou, pokud je to možné, rozděleny do více zásilek; v ostatních případech dle domluvy.

Zásilka je adresována na místo určené kupujícím v objednávce (pokud není domluveno jinak). Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zásilky od přepravní služby je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakékoli závady toto neprodleně ohlásit kurýrovi přepravní služby. V případě shledání porušení obalu zásilky svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od kurýra převzít. Svým podpisem při převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena v pořádku a splňovala všechny podmínky a náležitosti.  Pokud kupující převzal zásilku neporušenou a shledá, že zásilka nebyla kompletní, je povinen o této skutečnost neprodleně informovat prodejce, nejpozději následující den po přijetí zásilky.
Pokud kupující odmítne převzít objednanou zásilku se zbožím nebo nezruší včas svou objednávku má prodávající nárok na úhradu vzniklé škody, a to na úhradu dopravého a ostatních nákladů spojených s odesláním zásilky ve skutečně uhrazené výši – dle ceníku přepravní společnosti.

Cena dopravy (Česká republika)

DPD Private – Flexibilní doručení Kurýr doručí Vaši objednávku rychle a bezpečně až k Vám na adresu, kterou uvedete v objednávce. O doručení vás bude kurýr informovat SMSkou nebo e-mailem. Dozvíte se z nich jednohodinové rozmezí, kdy kurýra očekávat, i přístupové údaje do webové aplikace DPD Kurýr. 109 Kč
Rozvoz na Chomutovsku Rozvoz se vztahuje na oblast Chomutova, Jirkova a blízkého okolí. (Objednávky nad 1000,- Kč - mají rozvoz ZDARMA) 59 Kč
Rozvoz na Chomutovsku Rozvoz se vztahuje na oblast Chomutova, Jirkova a blízkého okolí. zdarma
Osobní odběr - pobočka Jirkov osobní odběr v obchodě U Zlatého retrívra v Jirkově - O připravenosti zásilky k odběru budete informování e-mailem. Prosíme vyčkejte na info "Výzva k vyzvednutí" zdarma
Osobní odběr - pobočka Chomutov osobní odběr v obchodě U Zlatého retrívra v Chomutově - O připravenosti zásilky k odběru budete informování e-mailem. Prosíme vyčkejte na info "Výzva k vyzvednutí" zdarma

Cena dopravy (Slovensko)

DPD - bankovním převodem (předem) 229 Kč
DPD - dobírka Cena dopravného na Slovensko bude upravena a je řešena dle konkrétní objednávky a je konzultována se zákazníkem před přijmutím objednávky k vyřízení. 299 Kč

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14-ti dnů, která začíná běžet dnem převzetí zboží. Právo na odstoupení od smlouvy je dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku vyloučeno u zboží, které bylo vyrobeno na přání zákazníka (např. psí známky Tagisky, speciálně vyrobené obojky či vodítka), u zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, audio a video nahrávek poruší-li kupující jejich originální obal.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod@uzlatehoretrivra.cz. Neohlášené zásilky ani zásilky na dobírku prodávající nepřebírá


V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je kupující povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy, vrátit prodávajícímu společně se zbožím i poskytnutý dárek.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží opotřebeno, poškozeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tímto vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Informace o ochraně osobních údajů jsou vyjádřeny samostatně pod tímto odkazem - http://www.uzlatehoretrivra.cz/informace/gdpr/

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti obou stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje

V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.
Výskyt vady po šestém měsíci od prodeje
V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

 • odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící
 • odstranění vady opravou věci
 • poskytnutí přiměřené slevy
 • odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.
V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

 • odstranění vady
 • poskytnutí přiměřené slevy

Právo z vadného plnění se nevztahuje pokud k vadě došlo:

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku
 • neodborným zacházením a nesprávným používáním
 • nesprávným skladováním
 • pokud zboží bylo poškozeno živly (voda, písek, oheň atd.)
 • pokud bylo zboží používáno k jinému účelu než za jakým bylo vyrobeno

Kupující práva z vadného plnění uplatňuje u kupujícího, a to elektronickou poštou na adresu uvedenou v kontaktech prodávajcího nebo poštou na adresu provozovny prodávajícího, opět uvedenou v kontaktech e-shopu. Ve své reklamaci kupující uvede číslo dokladu o vlastnictví zboží – faktura, daňový doklad a výstižný popis závady zboží. Poté zašle reklamované zboží na adresu prodávajícího uvedenou v kontaktech e-shopu. Neočekávané zásilky ani zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Domnívá-li se kupující, že byl prodávajícím poškozen, nebo nedostál svým závazkům, řeší toto prostřednictvím e-mailové adresy obchod@uzlatehoretrivra.cz
Nepodaří-li se spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má kupující možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Kupující může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.